Školení vedoucích táborů pro děti se zdravotním znevýhodněním Švagrov

Všechny fotografie ze školení vedoucích ve Švagrově najdete na této adrese.

Kontakt

Ambulance klinické logopedie Přerov PaedDr. et Bc. Eva Stryková

Na Loučkách 3 Přerov
750 02 Přerov
+420 581 202 520 evastrykovazavinacvolny.cz